ชื่อ                                             

พระครูรัตนวรรณาภรณ์  ฉายา  อคฺควณโณ อายุ  ๗๐ ปี  พรรษา ๔๘  วิทยฐานะ  ..เอก

 

 สถานะเดิม                             

ชื่อ สะอาด นามสกุล บุญฤทธิ์เรืองศรี  เกิด วันอาทิตย์ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเส็ง  วันที่ ๕ เดือนธันวาคม พ.. ๒๔๘๔

บิดานายเขียน มารดา นางพา บ้านเลขที่ ๑๙  หมู่ที่ ๑๑  ตำบล  เมืองไผ่  อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์

บรรพชา                                  

วันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.. ๒๕๐๐  ตรงกับวันอังคาร  ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๕  ปี วอก  วัดกระสังข์  ตำบลเย้ยปราสาท  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

พระอุปัชฌาย์      พระครูปรีชาสิกขกิจ  วัดหัวสะพาน  ตำบลนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

 อุปสมบท                             

วันเสาร์ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8  ปีเถาะ  วันที่ ๒๙  เดือนมิถุนายน  .. ๒๕๐๖  วัดโพธิ์คงคา  ตำบลชำนิ  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

พระอุปัชฌาย์  พระอธิการเอี่ยม ฐานวโร     วัดเมืองยาง  ตำบลเมืองยาง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

 วิทยฐานะ  

)  ..๒๔๙๗  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนบ้านหนองปรือ  ตำบลเย้ยปราสาท  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

)  ..๒๕๐๙    สอบได้นักธรรมเอก  สำนักเรียนวัดสระขาม  ตำบลเย้ยปราสาท  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

 )  ชำนาญการพิเศษ  ได้รับการศึกษา และ อบรมด้านวิปัสสนากรรมฐาน

)  ความชำนาญพิเศษ  สอนและอบรมวิปัสสนากรรมฐาน

งานปกครอง

)  .. ๒๕๑๖          เป็นหัวหน้าที่พักสงฆ์เขาป่าแก้ว  ตำบลวังน้ำเย็น  อำเภอวังน้ำเย็น 

 )  .. ๒๕๒๕      ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาป่าแก้ว ตำบลวังน้ำเย็น 

)  ..  ๒๕๒๗ -   ๒๕๔๓      เป็นเจ้าคณะตำบลวังน้ำเย็น  เขต ๑

)  ..  ๒๕๒๘     ปัจจุบัน เป็นพระอุปัชฌาย์

)  ..  ๒๕๔๓      ปัจจุบัน เป็นเจ้าคณะอำเภอวังน้ำเย็น